27 listopada - FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ OD CUDOWNEGO MEDALIKA

Święto
W 1830 r. Maryja Niepokalana objawiła się kilkakrotnie św. Katarzynie Laboure w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ul. du Bać w Paryżu. Podczas objawienia w dniu 27 listopada poleciła jej rozpowszechniać medalik według przedstawionego wzoru. Ze względu na liczne laski udzielane za jego pośrednictwem, nazwano go "Cudownym Medalikiem". Święto zostało ustanowione 23 lipca 1894 r. przez papieża Leona XIII.

Antyfona na wejście
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1)

Modlitwa dnia
Wszechmogący, wieczny Boże, pośrednictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi, zjednoczonej z Twoim Jednorodzonym Synem, pozwala nam uczestniczyć w Twojej dobroci; + prosimy Cię, spraw abyśmy zawsze mogli korzystać z Jej macierzyńskiej opieki * i radować się udziałem w tajemnicy Odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Liturgia słowa:
1. Ap 12,1.3-6.10: Lekcjonarz t. VI s. 40*
Psalm resp.: Ps. 31 s. 41*
2. J 2,1-11: s. 69* (razem z Alleluja)

Modlitwa nad darami
Oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy składamy Ci Panie, ofiarą uwielbienia i pokornie Cię prosimy: * naucz nas prawdziwej wdzięczności za Twoją dobroć, której codziennie doświadczamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieków. Amen.

Antyfona na Komunie
Błogosławić mnie bada odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. (Łk 1,48-49)

Modlitwa po Komunii
Pokrzepieni Sakramentami naszego Odkupienia, prosimy Cię Panie, + umocnij nas w wyznawaniu prawdziwej wiary * i daj nam udział w radości Niepokalanej Matki Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.