Aby Maryja udzielała nam wielu łask, by mogła dokonywać cudów i pomagać nam, potrzebna jest nasza współpraca. Przede wszystkim modlitwa (zwłaszcza różańcowa) i pokuta (czyli przemiana naszego życia). O każdym z powyższych dwóch elementów wiary można zrobić oddzielną stronę czy napisać grube tomiska. Ja chciałbym tylko krótko wspomnieć o tym jak wielką wartośc ma modlitwa różańcowa. Z różańcem w ręku wypraszamy potrzebne dla nas i całej ludzkości łaski, upraszamy u Boga nawrócenie dusz grzesznych, zmieniamy świat. Bez naszej modlitwy, grzesznicy się nie nawrócą, choćby mieli na swej szyi nawet sto Cudownych Medalików. Maryja pragnie wiele nam dać ale oczekuje od nas chociaż tego jednego: często odmawianego Różańca. Pamiętajmy o tym. Oto słowa św. Maksymiliana o różańcu oraz obietnice dla odmawiających Różaniec:"...wszystkie łaski Niepokalana rozdaje, a więc i tę łaskę nawrócenia musi dać. Niepokalana, gdy się w Lourdes objawiła, to powiedziała trzykrotnie: "pokuty" z różańcem w ręku, dając poznać, że te dwa środki sa bardzo potrzebne do uświęcenia się: pokuta i modlitwa. Różaniec też był oznaką, że najmilszą modlitwą dla Niepoklanej jest odmawianie różańca.[...] Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej. Przyznam się Wam, że już od paru lat przed każdym zaczęciem się "Rycerza" i po jego skończeniu odmawiam zawsze cząstkę różańca świętego, oddając na własność wszystkie skutki jego (tego czasopisma) Niepokalanej."Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:

Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.

Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.

Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.

Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.

Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.

Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

Źródło: Modlitewnik Różańcowy w opracowaniu o. Szymona Niezgody OP, str.91-92. Warszawa, 1993.Różańcowi poświęcony jest serwis do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam:

www.rosary.katolik.pl