Niniejsze teksty można wykorzystać jako ulotki rozpowszechniane wraz z Cudownym Medalikiem.CUDOWNY MEDALIK noście na sobie.

Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej medalik. Nazywa się go nawet "cudowny", właśnie ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku Katarzynie Labouré, nowicjuszce sióstr szarytek, w Paryżu przy ulicy du Bac. Oto relacja młodej nowicjuszki z tego zdarzenia: "Była to sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu... W czasie rozmyślania usłyszałam jakby szelest w chórze. Popatrzyłam w kierunku ołtarza. Tam ujrzałam Najświętszą Pannę. Stała ubrana w jedwabną sukienkę, stopy opierała na półkuli, opasanej splotami węża. W rękach uniesionych do wysokości piersi trzymała swobodnie glob ziemski, a oczy miała wzniesione ku niebu... Cała postać tchnęła tak niezwykłym pięknem, że nie umiałabym Jej odmalować... Najświętsza Panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos mówiący: "Kula, którą widzisz , przedstawia cały świat..." Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała wszystko ogarnąć. Spływały z nich promienie tak jasne,, że wszystko ginęło w poświacie. Potem ukazał się dokoła postaci owalny napis złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Wówczas usłyszałam wyjaśnienie: "Promienie, które widzisz, są symbolem licznych łask, jakie zsyłam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, aby wybito medal z tym moim obrazem i napisem. A ktokolwiek będzie go ze czcią nosił, otrzyma mnóstwo łask Bożych". W tej chwili obraz jakby się obrócił. Zobaczyłam jego drugą stronę. W otoku dwunastu gwiazd nad literą M widniał krzyż, a pod tym dwa serca, jedno otoczone cierniową koroną, drugie przebite mieczem. Zrozumiałam że były to Serca Jezusa i Maryi". Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. abp. Ludwika de Quelen. Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość tego objawienia. Głośne zwłaszcza było nawrócenie niewierzącego Alfonsa Ratisbonne'a w roku 1841, który przyjąwszy od przyjaciela medalik Niepokalanej nawrócił się po wizji w jednym z kościołów rzymskich. Św. Maksymilian zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał jako szczególny znak swego stowarzyszenia ten Jej medalik. Polecił nosić go swym naśladowcom i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie ten medalik wśród katolików i niewierzących, ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia. (L. B. w "Rycerz Niepokalanej" 305 - 1981).Ten Medalik pomógł już wielu ludziom. Może on więc być pomocą i dla Ciebie!!!

Czy wiesz czym jest Cudowny Medalik? Jest on noszony przez miliony ludzi. Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, dzięki noszeniu Medalika otrzymywały szczególną łaskę nawrócenia. Na całym świecie ceniony jest on jako Medalik, który nawraca, uzdrawia i ochrania. Znany jest pod nazwą, którą mu nadały osoby obdarzone dzięki niemu łaskami: Cudowny Medalik. Nie zostaniesz opuszczony jeśli go będziesz nosił.

Czy i Ty potrzebujesz szczególnej łaski? Z wiarą poproś Maryję o łaskę dla siebie nosząc z nabożeństwem Medalik. Jednego możesz być pewien, nie zostaniesz pozostawiony samemu sobie. Sama Najświętsza Maryja Panna złożyła obietnicę, że łask nam nie poskąpi. Matka Boża obiecała bowiem: "Wszystkie osoby które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy go nosić będą z ufnością" Obietnica ta została potwierdzona przez niezliczoną ilość udzielonych łask! Od objawień w roku 1830 do dnia dzisiejszego wybito miliony Medalików, które zostały rozprowadzone na wszystkich pięciu kontynentach. Trudno zliczyć doniesienia o niespodziewanych nawróceniach, o uzdrowieniach niemożliwych z medycznego punktu widzenia, o ochronie przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Potok łask nie uległ zmniejszeniu w stosunku do wszystkich, którzy z ufnością noszą Cudowny Medalik. Uzdrowienie z ciężkiej choroby, ochrona przed wypadkami, rozwiązanie rozmaitych problemów, takich jak utrata pracy, zażywanie narkotyków, pociąg do alkoholu, kryzys osobisty lub rodzinny...

Możesz otrzymać wielkie łaski! Medalik Najświętszej Maryi Panny powinniśmy nosić z ufnością dziecka, które zawsze ma przy sobie zdjęcie swojej mamy. Dajemy przez to wyraz naszej dziecięcej ufności, czci i miłości dla Maryi, naszej Matki Niebieskiej, która, bez grzechu poczęta, jest najpokorniejszym i najczystszym stworzeniem. Czy Bóg mógłby nie wysłuchać pełnej ufności prośby przekazanej Mu za pośrednictwem Jego Świętej Matki?

Możesz otrzymać wielkie łaski, o ile z ufnością będziesz nosić Cudowny Medalik. Jakże często ludzie nieświadomi i przepełnieni zwątpieniem szukają niewłaściwych rozwiązań, jak często z tego powodu pozostają w beznadziei. Dlaczego mamy rzucać się w przepaść, jeżeli dana nam jest pewna i bezpieczna droga, którą nam wskazuje sama Matka Boża? Czyż Bóg nie jest źródłem i celem wszelkiego Dobra? Matka Boża oczekuje, że poprosisz Ją o pomoc. Maryja Panna pokazała Medalik podczas objawienia oficjalnie uznanego przez Kościół Święty. Od tego czasu mnóstwo łask rozlanych zostało na wielu ludzi. Medalik może zmienić również Twoje życie, oraz życie Twoich bliskich!


Kaplica w Paryżu przy ulicy du Bac
oraz grób św. Katarzyny w tej kaplicy.