28 listopada - FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ
ŚW. KATARZYNA LABOURE

Wspomnienie
Urodziła się 2 maja 1806 r. w Fains-les-Moutiers. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia wstąpiła 21 kwietnia 1830 r. W tym samym roku Niepokalana objawiła jej Cudowny Medalik. Całe życie w Zgromadzeniu poświęciła służbie ubogim. Zmarła 31 grudnia 1876 r. w Paryżu. Do grona błogosławionych zaliczona została 28 maja 1933 r., kanonizowana 27 lipca 1947 r. przez papieża Piusa XII.

Antyfona na wejście
Radujmy się i weselmy, bo Pan całego świata umiłował Dziewicą świata i sławną.

Modlitwa dnia
Boże, Ty zaszczyciłeś świata Katarzyną rozmową z Rodzicielką Twojego Syna i nauczyłeś ją, że w pokorze i z radością służąc ubogim, ma prowadzić życie ukryte w Chrystusie; + pozwól nam widzieć zawsze Twój obraz w ubogich, abyśmy służąc im w prostocie serca, * byli prawdziwymi świadkami Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który w Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Liturgia słowa z dnia powszedniego (27 listopada)

Modlitwa nad darami Prosimy Cię, Panie, pozwól nam radować się owocami złożonej ofiary, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętej Katarzyny,* uwolnieni od doczesnych przywiązali, osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona na Komunię
Zapraw da powiadam wam, że wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie i odziedziczycie życie wieczne. (Mt 19,27-29)

Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię Panie, niech przyjadę Ciała i Krwi Twojego Syna uwolni nas od wszelkich ziemskich przywiązali + i niech pozwoli nam za przykładem świętej Katarzyny czynić stałe postępy w miłości Ciebie i bliźnich * oraz radować się oglądaniem Ciebie w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.