MODLITWYPoświęcenie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej

Najświętsza Maryjo Panno poświęcamy się tobie. Pragniemy, by dar Twój w postaci Cudownego medalika, był dla każdego z nas znakiem twojej Matczynej miłości względem nas, przypominającym równocześnie nasze wobec Ciebie zobowiązania. Chcemy, aby noszony przez nas z głęboką ufnością Cudowny Medalik, był dla nas rekojmią Twojej Matczynej opieki i naszego trwania w łasce Twojego Boskiego Syna. O Panno można, Matko naszego Zbawiciela, Matko nasza. Spraw, byśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie. Wszak jesteśmy twoimi dziećmi. Wyproś nam głęboką odrazę do zła, wielką czystość sumienia, by wszystkie nasze poczynania zmierzały ku większej chwale Bożej. Swoim możnym wstawiennictwem u Boga wyproś nam ducha modlitwy i wyrzeczenia, byśmy przez pokutę mogli odzyskać to, co straciliśmy przez naszą słabość i ułomność. Uproś nam tę szczególną łaskę, abysmy z Tobą cieszyli się radością wieczną. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi , którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.


Nieprzebranych łask skarbnico


Nieprzebranych łask skarbnico
Cudownego znaku Pani
Matko Boga i Dziewico
Przyjmij hołdy nasze w dani!

Tych, co Medal zdobi święty,
Twej opieki czułej znamię
Niech się lęka wróg zawzięty
Mocy Twojej znając ramię!

Gdy łza smutku z oka spłynie
Lub udręczą bóle ciała
W twoim znaku umocnieni
W Tobie Matko, ufność cała.

Gdy nadejdzie skonu trwoga
I przed Boga stanę tronem
Twój medalik, Matko Boga
Weźmie wtedy mnie obronę.

Inne